xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vordingborg Kommune

Bedre service, mere læring og flere effekter

Emneord: Bruger-pårørenderåd, tilsyn, kvalitet

Resumé af projektet

Projektet skal med tre forbundne tematiserede spor indfri formålet for Vordingborg Kommune:

  • Spor 1 - Bedre service og oplevet kvalitet hos borgere og deres pårørende i plejen og omsorgen

Bruger-pårørende råd på plejecentrene og etableringen af et nyt tværgående bruger-pårørende-panel skal systematisk og samlet evaluere og overlevere borger- og pårørendeperspektiver om den oplevede kvalitet og sætte afgørende præg på borgerens ‘servicerejse’.

  • Spor 2 - Mere læring til vores arbejde med kvalitet og udvikling af plejen i eget hjem og plejebolig

    Med afsæt i PDSA-modellen skal resultatet af tilsynet med plejen, dokumentationspraksis og -data på nye måder bruges mere intensivt og metodisk i vores arbejde med læring og udvikling af kvalitet og dokumentation i plejen, herunder med etablering af og lokal støtte fra en kvalitetstaskforce.

  • Spor 3 - Flere effekter af indsatser og løbende forbedringer i borgerforløb og leverede ydelser

Målrettet kompetenceudvikling om forbedringskultur og -adfærd hos ledere, medarbejdere, frivillige og pårørende skal understøtte nye former for samskabelse og samarbejde, herunder fx lærings-caféer om at skabe flere og hurtigere effekter af vores fælles indsatser om at sikre nærvær, om-sorg og godt hverdagsliv for ældre.

Læs mere om projektet her

 

Opdateret 15 JAN 2021