xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Viborg Kommune

Implementeringsprojekt, Livets Afslutning – del 2.

Emneord: En værdig død

Resumé af projektet

Der ansøges om midler til at styrke mulighederne for, at den ældre borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borger, pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

Problemstillingen i forhold til dette ønske er belyst i et to-årigt projekt om livets afslutning. Projektet var et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og kommunerne i Midtklyngen (Viborg, Skive og Silkeborg).

Projektets empiri består af 164 samtaler og 18 prøvehandlinger. Projektet blev afsluttet i september 2020, med seks anbefalinger i en implementeringsplan. Det er denne implementering, der søges midler til.

Læs mere om projektet her
Opdateret 15 JAN 2021