xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejle Kommune

Pårørende – en stærk samarbejdspartner til at styrke omsorg og nærvær for borgeren

Emneord: Pårørende, velfærdsteknologi, digitale løsninger

Resumé af projektet

Ældreområdet i Vejle Kommune vil iværksætte en fælles systematisk indsats til pårørendesamarbejde for derigennem at styrke omsorg og nærvær for borgere/nærtstående.

Dette formål skal efterleves ved hjælp af en række innovative indsatser, som retter sig mod nærtstående/borgere, pårørende og medarbejdere på plejecentre samt i hjemmeplejen. Indsatserne består af pårørende-panel, ny skærmteknologi, nye apps, uddannelse med fokus på samskabelse og kommunikation med pårørende, innovationsværksteder til at understøtte overføring af viden fra uddannelse og evaluering til kunnen i organisationen samt mobile pårørendevejledere. 

Innovationens værdi dokumenteres via evaluering. Pårørendesamarbejde kan være foranderligt, uforudsigeligt og komplekst. Innovationsevaluering tager højde for denne foranderlighed ved, at evaluator deltager som en del af projektet og bidrager med en intensiv beskrivelse og vurdering af indsats samt resultater og fungerer som rådgiver for projektet.

Innovationsevaluering kan være med til at sikre, at der formidles indsatser, der er værd at sprede til andre kommuner i puljeprojektet og til kommuner uden for projektet.

Læs mere om projektet her

Opdateret 15 JAN 2021