xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Varde Kommune

Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje

Emneord: Buurtzorg, ny organisering og visitation

Resumé af projektet

Projektet vil sætte medarbejderne mere fri til at tilrettelægge og styre efter borgerens ønsker og behov, udfordre vanetænkning og reducere administrative processer og dokumentation.

Projektets hovedformål er at styrke omsorg og nærvær for borgere, der har behov for rehabiliterende støtte og/eller kompenserende hjælp, samt et ønske om at reducere medarbejderressourcer bundet til dokumentation og administration. Det vil vi gøre gennem udvikling og afprøvning af en ny organiserings- og ledelsesmodel for arbejdet i ældreplejen. En organiserings- og ledelsesmodel som er bygget op om bæredygtige selvstyrende teams og som sætter medarbejderne fri til at tilrettelægge opgaveløsningen, så den tager sit afsæt i borgerens ønsker og egenformulerede behov.

Vi ønsker at få erfaringer med den nye organiserings- og ledelsesmodel på flere typer af teams. Derfor vil projektet arbejde i to pilotprojekter, inden for den samme fælles referenceramme og værdisæt for de selvstyrende teams’ arbejde.

  • Pilotprojekt 1: Styrket livskvalitet gennem tværfaglig borgerstyret rehabilitering
  • Pilotprojekt 2: Styrket livskvalitet gennem supporterende hjemmepleje.
Læs mere om projektet her
Opdateret 15 JAN 2021