xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Syddjurs Kommune

Mere værdig hjemmepleje

Emneord: Buurtzorg, ny organisering, visitation

Resumé af projektet

Projektets formål er at udvikle en hjemmepleje, hvor den enkelte borger med et behov for hjælp føler sig set og oplever at blive mødt med nærvær og modtager den omsorg, som han eller hun har brug for. 

Syddjurs Kommune foreslår et projekt, hvor rammerne for hjemmeplejen nytænkes og medarbejdernes faglighed bringes mere i spil. Projektet tager udgangspunkt i den model for hjemmepleje, som hollandske Buurtzorg har udviklet, og som i dag er banebrydende inden for værdig, kvalitetshjemmepleje. Herved ønsker vi, at: 

  • Virkeliggøre værdighedspolitikkens mål og værdier ved at genopfinde hjemmeplejen ud fra et "udefra og ind"-borgerperspektiv med fokus på kvalitet, værdighed, potentialer og ressourcer, hvor nye ideer og løsninger skabes sammen med borgeren og medarbejderen tæt på den daglige praksis.
  • Implementere selvstyrende teams i hjemmeplejen, der skabes mere medindflydelse i anvendelse af tid og kompetencer, som bedst afspejler borgernes behov.
  • Udvikle og tilpasse et planlægningssystem der understøtte de selvstyrende teams.
  • Styrke det sundhedsfaglige fokus i hjemmeplejen ved i langt højere grad at koble plejeopgaven sam­men med et sundhedsfagligt fokus.
  • Reducere dokumentationstiden ved at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at lave faglige vurderinger, som visitationen kan anvende i vurderingen af borgerens behov.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021