xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sønderborg Kommune

Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren

Emneord: Medicin, tværfaglig samarbejde

Resumé af projektet

Sønderborg Kommune vil integrere det borgernære forbedringsarbejde (I sikre hænder) i den daglige dokumentation i ældreplejen. Det skal ske gennem udvikling af en generisk model for, hvordan forbedringsarbejdet med fokus på medicindokumentation og forebyggelse af

medicineringsfejl (UTH) kan integreres i dokumentationen og frigive tid til omsorg og nærvær hos borgeren. Udviklingen af en generisk model, der kobler forbedringsarbejdet med FSIII med fokus på forenkling af arbejdsgange er nyt, og vil kunne udbredes til andre kommuner.

Gevinster i praksis og for borgerne vil bl.a. være:

  • Styrkelse af den enkelte borgers livskvalitet, når medarbejderne har mere tid til omsorg.
  • Bedre overblik over den enkelte borgers situation og behov samt kvalitet i indsatserne, idet der kan genereres dataudtræk, som viser forbedringsarbejdet og effekterne af indsatserne.
  • Forenkling af arbejdsgange vil kunne mærkes hos medarbejderne og borgerne, når der ikke er dobbeltdokumentation og dokumentation på forskellige papirskemaer i borgernes hjem.
  • Øget omsorg og tryghed for den enkelte borger og øget patientsikkerhed, når der kan dokumenteres tidstro i forhold til f.eks. medicinering.
  • Øget patientsikkerhed i overgange mellem eget hjem, sygehus, plejecentre, korttidsophold m.v.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021