xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Randers Kommune

Fra opgavestyring til værdighedskultur

Emneord: Faglig viden og metoder, værdighed

Resumé af projektet

I Randers Kommune er der en politisk ambition om at sætte en tydelig fælles kurs for kvaliteten af omsorg og nærvær på hele ældreområdet. 

Siden 2019 har kommunen haft en særlig målrettet indsats i forhold til en mere nuanceret opmærksomhed på det enkelte menneske fremfor at tænke i opgaver, som skal løses. Der er skabt nye organisatoriske og faglige rammer for tværfaglighed, sammenhængende forløb og kvalificering af borgerinddragelse. Men nye evalueringer viser, at medarbejderne mangler et fælles sprog og faglige kompetencer for at kunne arbejde personcentreret og lade indsatserne tage reelt afsæt i borgernes egne ønsker og individuelle behov.

Randers Kommune ønsker med dette projekt at introducere nye metoder for at styrke omsorg og nærvær i alle mellemmenneskelige relationer på hele ældreområdet og blandt alle faggrupper. Kommunen vil udvikle og implementere en Randers værdighedsmodel baseret på et anerkendt teoretisk og afprøvet grundlag, der vil øge fokus på mennesket frem for opgaven. Implementeringen af Randers-modellen vil ske med en integreret omlægning af dokumentationen i kombination mellem Værdighedsmodellen og personcentreret omsorg med Fælles Sprog III.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021