xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Middelfart Kommune

Trivsel og værdighed i eget hjem

Emneord: Demens, personcentret omsorg, hjemmepleje, beboerkonference

Resumé af projektet

På vores plejehjem er vi, med fokus på personcentreret omsorg og et helhedsorienteret blik på borgerne i beboerkonferencer, det seneste år lykkes med en faglig transformation, der har medført øget omsorg og nærvær i ældreplejen. En transformation, som vi ser, har et uudnyttet potentiale i at blive overført til hjemmeplejen, på de præmisser, der gælder dér. 

I hjemmeplejen har de seneste års besparelser og fokus på produktivitet, udfordret vores muligheder for: 1. At arbejde personcentreret i vores tilgang til borgeren, 2. At understøtte oplevelsen sammenhæng i hjemmeplejen og i overgangen fra hjemmepleje til plejehjem samt 3. At frontmedarbejderne handler rettidigt og virksomt på de observationer, de gør sig i borgers eget hjem. 

Med nærværende pulje og med Regeringens planer om at sætte bl.a. Middelfart Kommune ’fri’ for en række dokumentationskrav på ældreområdet, har vi en unik mulighed for at gå innovativt til værks og videreføre de afprøvede metoder fra plejehjem til hjemmepleje. Helt konkret vil vi med afsæt i de gode erfaringer fra plejehjemmene implementere en bæredygtig indsatsmodel, der med afsæt i en målrettet tilpasning af it systemer, en styrkelse af det tværfaglige sparringsrum og et servicetjek af eksisterende arbejdsgange samt dokumentationspraksis, skal understøtte omsorg og nærvær i hjemmeplejen.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021