xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Jammerbugt Kommune

Fast kontaktperson og systematisk opfølgning på trivsel hos svage ældre i Jammerbugt Kommune

Emneord: Fast kontaktperson, pårørende, tværsektorielt samarbejde

Resumé af projektet

Med dette projekt ønsker Jammerbugt Kommune at afprøve ny organisering og arbejdsprocesser, som skal sikre udsatte ældre borgere større sammenhæng og bedre resultater gennem kontaktpersonordning, systematisk opfølgning på trivsel og ernæring samt kompetenceudvikling af personalet i bruger- og pårørendesamarbejde. 

Jammerbugt er en kommune med mange ældre og store geografiske afstande. Kommunen har svært ved at tiltrække et tilstrækkeligt antal praktiserende læger. Initiativet kan ses som et supplement til almen praksis tovholderfunktion i lægedækningstruede områder, hvor kommunen tager medansvar for at sikre de svage ældre en fast kontaktperson og én indgang til sundhedsvæsenet, idet kommunen samtidig styrker samarbejdet med hospitalet i Hjørring.

Introduktion af en kontaktperson/tovholder er det centrale element, mens de øvrige initiativer understøtter varetagelsen af funktionen og samarbejdet mellem kontaktperson, bruger, pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere med særligt fokus på brobygning til det regionale sundhedsvæsen. Tovholderens kontinuerlige kontakt med borger og pårørende sikrer sammen med de udvidede beføjelser korte og enkle beslutningsgange, der forenkler dokumentationsopgaven.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021