xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ikast-Brande Kommune

Selvbestemmelse og involvering - en vej til mere omsorg og nærvær - Buurtzorg som løftestang

Emneord: Buurtzorg, ny organisering, visitation

Resumé af projektet

Med Buurtzorg modellen som løftestang forventes omsorg og nærvær styrket fordi, selvbestemmelse og involvering bliver bærende værdier. Disse værdier er også afgørende for medarbejderens oplevelse af tilfredshed i jobbet. 

En Buurtzorg-lignende model anvendes allerede i dag i en afgrænset del af Ikast-Brande Kommune hos en privat leverandør. Erfaringer herfra skal nu anvendes til at udvikle og afprøve de vigtigste elementer fra Buurtzorg modellen i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje, som en af de første kommuner i Danmark. Der er løbende samarbejde og sparring med Haderslev og to andre kommuner for at sikre overførbarhed af projektets resultater til landets øvrige kommuner.

Erfaringer fra andre lande viser, at det er nødvendigt at udvikle rammevilkårene for at lykkes med afprøvningen. Derfor har projektet to indholdsspor: Ét med fokus på de vigtigste elementer fra Buurtzorg modellen, og ét med fokus på aktivitets- og økonomistyring. Behovet for dokumentation reduceres som følge af større personkontinuitet og ved et større genbrug af data med udgangspunkt i FSIII. 

Der er den nødvendige ledelseskraft for at kunne lykkes med projektets lokale udviklingsarbejde og sætte en ny retning for det samlede ældreområde samtidig med, at solide og konkrete erfaringer stilles til rådighed for andre interesserede kommuner.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021