xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hørsholm Kommune

Nye veje til at styrke det nærværende møde med borgere og pårørende i praksis

Emneord: Det nærværende møde, relationer, metodeudvikling

Resumé af projektet

Projektet er inspireret af den aktuelle dagsorden om kvalitet i ældreplejen. Projektet tager afsæt i, hvordan vi med den rette kommunikation, organisering og professionelle tilgang til dilemmaer kan møde borgere og pårørende med mere nærvær i hverdagen. 

Formålet med projektet er at udvikle bedre relationer og skabe bedre forudsætninger for, at borgere og pårørende bliver mødt ligeværdigt og med mulighed for endnu mere medbestemmelse i omsorgsarbejdet. Der skal skabes nye rum til at tale om og handle på de oplevelser, som borgere og pårørende har i hverdagen og ændre på dårlige oplevelser. 

Projektet hviler på et innovativt samarbejde, hvor syv nordsjællandske kommuner samarbejder om et fælles udviklings- og læringsrum på tværs af kommunerne. 

Projektet er inspireret af forbedringsmodellens måde at arbejde med udvikling og forbedringer, fordi hensigten er at udvikle gode løsninger i praksis med løbende afprøvninger og justeringer. Hver kommune vil afprøve metoder og indsatser til at skabe mere omsorg og nærvær i ældreplejen ved at fokusere udviklingen af mødet med den enkelte borger og pårørende. Kommunerne vil sideløbende have opmærksomhed rettet på indhold og anvendelse af dokumentation samt optimering af tidsforbrug. Projektet er forankret i en solid tværgående organisering, hvor den lokale praksisnære udvikling i den enkelte kommune deles og spredes på tværs af projektets øvrige kommuner.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021