xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Greve Kommune

Borgerens valg – selvbestemmelse der øger kvalitet i indsatsen

Emneord: Nye digitale løsninger for borgerne, øget selvbestemmelse

Resumé af projektet

Ved brug af teknologi og med fokus på borgerens ressourcer vil vi investere målrettet i forebyggelse af (yderligere) funktionstab ved at støtte borgernes selvbestemmelse og sund aldring. 

Vi vil nå borgerne tidligere og tilbyde de rette muligheder, der kan støtte borgerne i at kunne klare sig selv længst muligt i egen tilværelse. Derved udskyder vi behovet for førstegangsvisitation og for yderligere hjælp og støtte fra ældreplejen. Det tror vi på øger borgernes livskvalitet. 

Gennem projektets fire elementer vil vi understøtte denne vision og projektet målrettes borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg samt de borgere, der er visiteret til hjælp og støtte gennem hjemmeplejen i Greve Kommune. Elementerne i projektet tager udgangspunkt i, at borgerne ved hvad der er bedst i eget liv, hvad der giver livskvalitet og forebygger funktionsnedsættelser. Borgerens valg og selvbestemmelse stilladseres og understøttes gennem brug af moderne teknologi.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021