xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Frit valg i madservice

For at styrke borgernes frie valg på ældreområdet er der i 2018-2021 afsat midler til en forsøgsordning af fritvalgsbeviser madservice.

Med finanslovsaftalen for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der derfor afsat midler til en forsøgsordning af fritvalgsbeviser i madservice.

Forsøgsordningen tager udgangspunkt i en indledende analyse, der har afdækket ordningens nuværende anvendelse, udfordringer og muligheder for at tilbyde og udvikle fritvalgsbeviser i madservice. Den indledende analyse består af en landsdækkende survey samt kvalitative interviews i 10 udvalgte kommuner med borgere, pårørende, medarbejdere, kommunale ledere, samt medarbejdere hos fritvalgsbevisleverandører. Det er muligt at læse mere om resultaterne fra den indledende analyse her.

Forsøgsordningen skal medvirke til at understøtte et mere brugervenligt fritvalgsbevis i madservice samt øge brugen af fritvalgsbeviser blandt borgere, der er visiteret til madservice. Hensigten er at øge den enkelte borgers mulighed for frit valg inden for madservice. Midlerne til forsøgsordningen kunne søges af kommuner, evt. i samarbejde med private leverandører, der ønsker at udvikle og afprøve indretning af et mere brugervenligt fritvalgsbevis i madservice. Der kunne både søges om midler til at indføre fritvalgsbeviser i madservice og til at videreudvikle eksisterende ordninger.

Helsingør og Varde Kommune har fået tilsagn om at indgå i forsøgsordningen. Der samles op på kommunernes erfaringer i en evaluering i ultimo 2021.

Opdateret 29 APR 2019