xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Friplejeboliger

Målgruppen for friplejeboliger er identisk med dem, der i dag bliver visiteret til plejeboliger mv. Det er fx ældre, mennesker med handicap og andre med et intensivt plejebehov.

Borgere, som kommunen har visiteret til en plejebolig mv., har ret til frit at vælge en plejebolig. Retten til frit valg gælder uanset plejeboligens beliggenhed. Borgere, som ønsker at flytte til et plejebolig i en anden kommune, har derfor ret til at få anvist en plejebolig på lige fod med tilflytningskommunens egne borgere. Det forudsætter dog, at borgeren både opfylder betingelserne for at blive visiteret til en plejebolig i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen (dobbeltvisitation).

En borger, der er visiteret til en plejebolig, har ret til at vælge en friplejebolig. Friplejeboliger er ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser. Det vil sige, at borgere, der ønsker at bo i en friplejebolig, kun skal visiteres til en plejebolig i bopælskommunen. Friplejeboligleverandøren har dog mulighed for at afvise en ansøger.

Plejehjemsoversigten indeholder information om friplejeboliger mv.

Opdateret 10 MAJ 2019