xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Certificering af leverandører til friplejeboliger

Fysiske og juridiske personer kan certificeres som friplejeboligleverandør. Hvis du vil etablere dig som friplejeboligleverandør, skal du certificeres af Sundhedsstyrelsen.

Virksomheder, fonde, selvejende institutioner mv. samt enkeltpersoner kan blive certificeret til at levere service og udleje friplejeboliger uden at have en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen.

Friplejeboligerne skal ikke drives i en bestemt selskabsform.

Betingelser for certificering

Du skal som minimum certificeres til at levere personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 87.

Du kan også blive certificeret til at levere

  • rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, 
  • socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85,
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, 
  • ledsagelse efter servicelovens § 97, 
  • særlig kontaktordning efter servicelovens § 98 for personer, som er døvblinde, eller 
  • tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102.
  • enten samtidig med ansøgning om certificering til at levere personlig hjælp og pleje efter servicelovens §§ 83 og 87, eller på et senere tidspunkt.

Du kan ikke søge om certificering til at levere andre ydelser efter serviceloven. Du kan endvidere ikke søge om certificering til at levere ydelser efter anden lovgivning, fx efter sundhedslovgivningen.

Du kan som friplejeboligleverandør kun indgå lejeaftale med en borger, hvis du er certificeret til at levere de ydelser, som borgeren er visiteret til.

Ansøgning og certificering

Du ansøger om at blive certificeret ved at udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet indeholder en vejledning til at udfylde skemaet. Der kan ansøges om certificering året rundt.

Ansøgningsskema (word)

Vejledning (PDF)

Opdateret 06 AUG 2019