xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Forebyggende hjemmebesøg

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning målrettet kommunerne om, hvordan de kan styrke deres forebyggende hjemmebesøg til ældre. Samtidig har kommunerne fået et inspirationskatalog med anbefalinger og cases om forebyggelse og sundhedsfremme blandt ældre.

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Vejledningen om forebyggende hjemmebesøg til ældre beskriver opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre. Vejledningen er målrettet forebyggelseskonsulenter, som arbejder med området.

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Publikationen giver konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til ældre borgere. Derudover rummer publikationen en række konkrete eksempler på indsatser fra kommunerne, som kan inspirere andre.

Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Siden vil blive udbygget i løbet af sommeren.

Opdateret 26 JUN 2020