xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring hos ældre mennesker

Mad og måltider har stor betydning for helbredet, livskvaliteten og evnen til selv at klare hverdagen – særligt for ældre. Det er aldrig for sent at ændre kostvaner. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med god ernæring til ældre. 

Ernæringsmæssige problemer hos ældre kan både komme til udtryk som svær overvægt, uplanlagt vægttab eller underernæring. Det er alle tilstande, der kan have store helbredsmæssige konsekvenser, bl.a. i form af nedsat funktionsevne, forringet livskvalitet og i værste fald sygdom og død.

Problemer med ernæringen har ikke blot konsekvenser for den ældres helbred, livskvalitet og funktionsevne. De udgør også en væsentlig samfundsøkonomisk belastning, fordi ældre med ernæringsproblemer har et højere forbrug af sundhedsydelser, flere hospitalsindlæggelser og et generelt større behov for hjælp og støtte i hverdagen Der er derfor mange grunde til at iværksætte indsatser til forebyggelse af ernæringsproblemer blandt ældre.

Kommunernes indsatser

Ernæringsmæssige problemer kan være svære at få øje på – både for den enkelte, for pårørende og for kommunens medarbejdere i ældreplejen. Derfor er det vigtigt, at kommunerne etablerer systematisk tidlig opsporing af de ældre, der kan have brug for en forebyggende indsats.

Forskningen peger på, at information og rådgivning til ældre om kost og ernæring kan motivere til ændring af kostvaner. Derudover er det erfaringen i flere kommuner, at forskellige former for spisefællesskaber med fokus på socialt samvær og relationsopbygning giver ældre mere lyst til at deltage og fastholde deltagelse i forebyggende ernæringsindsatser.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Information og rådgivning om kost og ernæring til ældre, der bor i eget hjem
  • En frivillig spiseven, der besøger ældre borgere i risiko for uplanlagt vægttab eller underernæring
  • Spisefællesskaber for ældre med fokus på forebyggelse af svær overvægt, uplanlagt vægttab eller underernæring til fx fx ældre, der nyligt er udskrevet fra sygehus, eller ældre med anden etnisk baggrund end dansk.
Opdateret 21 DEC 2020