xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brugbare byer for seniorer

Sundhedsstyrelsen har udgivet et idékatalog og en værktøjskasse som inspiration til kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum.

Andelen af mennesker i alderen +65 stiger støt i Danmark og omkring hver 5. af borgerne i Danmark er 65 år eller ældre. I takt med at sammensætningen af befolkningen ændrer sig, er behovet for at udvikle brugbare byer for seniorer højaktuelt. Men hvad karakteriserer en brugbar by for seniorer? Hvilke fysiske rammer stimulerer et godt hverdagsliv og gode oplevelser i byen for alle borgere og specifikt de +65-årige?

”Både det fysiske miljø og mulighederne for socialt samvær med andre har stor betydning for menneskers fysiske aktivitet, sundhed og livskvalitet -og det gælder i høj grad også for seniorer. Er byen brugbar, er det nemmere og sjovere at leve et aktivt, meningsfuldt og sundt hverdagsliv med høj livskvalitet. Vi håber med idékataloget at vise, hvad der kan gøre en by mere brugbar for seniorer – uanset om det er en landsby, forstad eller storby” fortæller Helle Stentoft Dalum, sektionsleder i Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen.

”Vi vil også gerne bygge videre på den gode tradition vi har i Danmark, med at invitere borgere med i byudvikling for eksempel via borgermøder. Værktøjskassen kan give inspiration til, hvordan vi på forskellig vis kan inddrage endnu flere seniorer i byudvikling – både som specifik målgruppe og i samspil med byens mange andre brugere”.

Idékataloget og værktøjskassen er lavet med udgangspunkt i en analyse af seniorers behov i byen. Mere end 50 seniorer mellem 65 og 99 år er blevet spurgt om deres ønsker, behov og brug af deres by. På denne baggrund er der identificeret seks overordnede behov. Der er gennemført interview i både store og små byer i alle landets regioner, og der er foretaget observationer i mange forskellige slags byrum. Analysen baserer sig desuden på litteraturstudier, interview med en lang række eksperter samt en afdækning af fremtidstrends, som er relevante for byudvikling målrettet seniorer.

Idékataloget og værktøjskassen og det øvrige materiale er udarbejdet med midler afsat i satspuljeaftalen for 2019-2022. Læs mere om satspuljeaftalen

Begge publikationer blev præsenteret på et webinar 29. april 2021. Ud over de to publikationer er der udarbejdet en folder, som giver et lille indblik i nogle af de temaer og spørgsmål, som er uddybet i de to publikationerne. Der er ligeledes produceret en kort animationsfilm, der med citater beskriver de seks overordnede seniorbehov i byen.

Du kan se eller gense webinaret her.

Idékataloget 

Værktøjskassen

Folderen 

Se animationsfilmen 

Opdateret 29 APR 2021