xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse om at være ufaglært i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje har gennemført en undersøgelse af medarbejdere uden social- og sundhedsuddannelses oplevelser af at arbejde i ældreplejen. Den viser blandt andet, at ufaglærte gerne vil blive og dygtiggøre sig i ældreplejen, hvis de bliver klædt ordentligt på til arbejdet, bliver inkluderet i de faglige fællesskaber og har mulighed for at få sparring og hjælp.

ANALYSER 07 MAJ 2024

Undersøgelsen afdækker oplevelsen af at være ufaglært i ældreplejen og kommer med bud på:

  • Hvilke kompetencer kommer ufaglærte i ældreplejen med?
  • Hvordan bliver ufaglærte klædt på til arbejdet i ældreplejen?
  • Hvad giver ufaglærte lyst til at blive og dygtiggøre sig inden for ældreplejen?

Undersøgelsens resultater bygger på 33 kvalitative interview med medarbejdere og ledere på plejehjem og i hjemmeplejen i 10 forskellige kommuner. Formålet er at få viden om, hvordan medarbejderne motiveres til at søge ind i ældreplejen, hvilke kompetencer de besidder, og hvorvidt de bliver motiveret til at blive i ældreplejen på længere sigt – og evt. uddanne sig inden for social- og sundhedsfagene.

Rapporten henvender sig til alle på ældreområdet, som ønsker viden om ufaglærte medarbejders perspektiver på at arbejde i ældreplejen. Rapporten er udarbejdet af Videnscenter for værdig ældrepleje.

Indhold

  • Introduktion
  • Resume
  • Kompetencer
  • Klædt på til arbejdet
  • Motivation og barrierer for at arbejde og dygtiggøre sig i ældreplejen
  • Perspektivering

 

Hent undersøgelsen


Læs også

Videnscenter for værdig ældrepleje har ligeledes fået udarbejdet en registerundersøgelse om ufaglærte i ældreplejen. Den har Sundheds- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed lavet på vegne af Videnscenter for værdig ældrepleje.

 

Ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde


Se også undersøgelsen fra 2022, der handler om social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer. Undersøgelsen var en del af initiativet ’Styrke social- og sundhedsuddannelsers image og oplysningskampagne’.

Rapporten blev udarbejdet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd, for Sundhedsstyrelsen.

 

Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer - Sundhedsstyrelsen