xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfaringsopsamling: Mere hjemlighed på plejehjem

Hvordan styrker man følelsen af hjemlighed for borgere og pårørende på plejecentre og plejehjem?

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION 16 JAN 2024

I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018 blev der afsat midler til puljen ’Mere hjemlighed på plejehjem’. I aftaleteksten er der lagt vægt på ønsket om at skabe et godt liv med hjemlighed for plejehjemsbeboere. Det er en prioritet, fordi hjemlighed for beboere på plejehjem skal skabes i en boform, der på én gang er borgerens hjem, en arbejdsplads for personalet og en institution, der skal driftes.

Hjemlighed handler om at øge beboernes trivsel ved, at de føler sig hjemme og føler, at de bor i et hjemligt miljø, hvor også pårørende føler hjemlighed og har lyst til at komme. Samtidig er hjemlighed en vigtig faktor for, at de ældre beboere kan føle selvhjulpenhed, autonomi og individualitet og herigennem både bevare deres identitet og videreudvikle en ny identitet som beboer på plejehjemmet.

16 projekter fra kommuner over hele landet fik midler fra puljen. Puljen blev udmøntet ultimo 2021 og de sidste projekter har afsluttet projektperioden medio 2023. I denne rapport samles erfaringerne fra de 16 projekter.

Erfaringsopsamlingen fokuserer på plejehjemmenes erfaringer med arbejdet med hjemlighed i praksis. Erfaringsopsamlingen bygger på interviews med ledere, medarbejdere og beboere fra de medvirkende plejehjem. Her har de delt deres erfaringer, oplevelser, tanker og overvejelser i relation til arbejdet med hjemlighed.

Indhold

  • Indledning
  • Vidensgrundlag
  • Etablering af rammer, der indbyder til samvær og fællesskab
  • Aktiviteter, der motiverer til brug af rammerne
  • Involvering og inddragelse af beboerne
  • Forudsætninger for at lykkes i arbejdet med at skabe hjemlighed

Hent erfaringsopsamlingen

Hent bilagsmaterialet

Puljen

Mere hjemlig på plejehjem