xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af samtaleredskab til vurdering af ældre borgeres oplevelse af værdighed i ældreplejen

Virker Værdighedshjulet? Og hvad skal der til for at opnå de bedste resultater? Det kan du blive klogere på i denne evaluering udarbejdet af konsulentbureauet PwC.

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 04 JAN 2023

Videnscenter for værdig ældrepleje lancerede i begyndelsen af 2023 Værdighedshjulet – et samtaleredskab, som understøtter arbejdet med værdighed i ældreplejen. Forud var gået en større afprøvning blandt ti plejeenheder på tværs af landet. Det er denne afprøvning, som PwC har evalueret, og som indkredser, hvordan redskabet kan bruges til at øge borgerens oplevelse af værdighed i det daglige arbejde.

Evalueringen af afprøvningen omfatter en midtvejs- og en slutevaluering.

Evalueringsrapporten henvender sig til alle på ældreområdet, som er interesserede i at gå i dybden med evalueringen af afprøvningen. Rapporten formidler de samlede fund fra evalueringen, herunder de konkrete justeringer af samtaleredskabet, potentialer og barrierer for anvendelsen samt de oplevede gevinster ved Værdighedshjulet.

Hent evalueringen

Kort introduktion med 10 gode råd til implementering

For at understøtte den videre udbredelse af samtaleredskabet har PwC udarbejdet en særskilt intro-duktion til Værdighedshjulet, som er målrettet beslutningstagere i kommuner og plejeenheder, hvor der blandt andet fremgår ti gode råd til implementeringen.

Læs introduktionen med 10 gode råd