xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af forsøgsordning med befordring af borgere med en demensdiagnose

Sundhedsstyrelsen har gennem satspuljeaftalen 2018-2021 iværksat en forsøgsordning med befordring af borgere med demens, hvor formålet er at give mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til en kørselsordning.

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION 29 JUN 2021

Evalueringen har set på brugen af forsøgsordningen, om den har haft den ønskede virkning, og hvad det har kostet at udbrede den. Denne ordning er evalueret med erfaringer fra de 10 deltagende kommuner.

Indhold 

1. Resume 
2. Baggrund og formål
3. Tilgang og grundlag
4. Implementeringsevaluering
5. Virkningsevaluering
6. Omkostningsvurdering
7. Bilag

Evalueringen er gennemført af PWC på vegne af Sundhedsstyrelsen.