xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode råd fra Horsens Kommune

  • Ansæt en tandplejer, der har lysten til at løfte opgaven, og som har en ydmyg indstilling til at oplære plejepersonalet.

    Det er essentielt for initiativets succes, at tandplejeren møder plejepersonalet med en respekt for deres faglighed, og ikke en løftet pegefinger over for deres hidtidige arbejde med beboernes mundhygiejne. Det skal være et ligeværdigt samarbejde. 
 
Viden om værdighed
Livskvalitet | Mad og ernæring | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Case: God mundhygiejne styrker livskvaliteten for beboere på plejecentre i Horsens Kommune

Bedre smagssans, tyggeevne, spiselyst, helbred og dermed livskvalitet. Man skal ikke undervurdere betydningen af korrekt teknik ved brug af tandbørsten, for det er, hvad borgerne på Horsens Kommunes plejecentre oplever, efter at plejepersonalets kompetencer udi tandbørstning har fået et løft.

Opdateret 20 MAJ 2021

God mundhygiejne har givet borgerne i Horsens Kommunes plejecentre en højere trivsel og velvære de seneste år. Alt det er blevet muligt, fordi plejepersonalet er blevet undervist i at børste beboernes tænder korrekt. Kommunen har nemlig ansat en tandplejer til at sidemandsoplære social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne på kommunens plejecentre.

”Formålet med initiativet er, at plejecenterbeboerne skal have færre smerter og opnå en bedre tyggefunktion. Borgerne oplever, at maden smager bedre, og de kommer til at få en bedre livskvalitet”. 

- Hanne Jacobsen, overtandlæge i Omsorgstandplejen i Horsens Kommune

God mundhygiejne kan forbygge sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og lungebetændelse. Gode tænder skaber også et bedre grundlag for at tygge maden ordentligt, ligesom god mundhygiejne giver bedre smagsoplevelser, som øger beboernes spiselyst og dermed ernæringstilstand. Pleje af de ældre beboeres tænder er vigtigt for at sikre beboernes sundhed og livskvalitet.

Initiativet er blevet udbredt til alle kommunens plejecentre 

Initiativet er blevet iværksat i slutningen af 2017 på Lindehøj Centret som et pilotprojekt. Pilotprojektet er blevet til under samarbejdsorganet Fremfærd Sundhed & Ældre mellem Dansk Tandplejer-forening, Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening. På Lindehøj Centret har tandplejeren i samarbejde med plejepersonalet arbejdet på at optimere mundhygiejnen hos 69 beboere, gennem et løft i de ansatte social- og sundhedsassistenter og -hjælperes tandbørstningskompetencer.
 
Da tiltaget har vist sig at være succesfuldt, og beboernes mundhygiejne er blevet forbedret, er initiativet i 2019 blevet udbredt til alle kommunens 23 plejecentre. I 2019 er kompetenceudviklingen både foregået gennem sidemandsoplæring og gruppeundervisning. Da det har vist sig at være svært for plejecentrene at frigive plejepersonalet til gruppeundervisningen, foregår kompetenceudviklingen nu udelukkende gennem sidemandsoplæring.
 
Omsorgstandplejen har løbende evalueret initiativet i perioden 2017-2019. Det er foregået ved, at de medvirkende beboere har fået foretaget et tandtjek inden indsatsen, halvvejs gennem indsatsen og efter indsatsen med henblik på at bedømme initiativets effekt. Evalueringens resultater har været så overbevisende, at Horsens Kommune har valgt at gøre indsatsen permanent.
 

Fokus på tandsundhed er iværksat gennem disse trin:

Ansæt en tandplejer eller klinikassistent, der kan drive initiativet

Omsorgstandplejen i Horsens Kommune har frigivet 15 timer til, at en af deres ansatte tandplejere kan drive initiativet. Tandplejeren besøger hver plejeenhed fire gange årligt, hvor hun står for sidemandsoplæringen. Omsorgstandplejen i Horsens Kommune understreger, at en klinikassistent også kan drive initiativet, så længe vedkommende er motiveret for at løse opgaven.

Planlæg indsatsen med kommunens plejecentre

Omsorgstandplejen i Horsens Kommune har planlagt indsatsen i samarbejde med kommunens 23 plejecentre, så tandplejerens besøg passer ind i plejecentrenes daglige rutiner. Plejepersonalet skal ikke føle indsatsen som en byrde i deres hverdag. Tværtimod skal personalet opleve indsatsen som en hjælp til at forbedre kvaliteten af deres arbejde med at øge beboernes trivsel og velvære. Derfor skal social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne på plejecentrene opleve, at der er tid til at blive oplært, når tandplejeren er på besøg. Planlægningen af tandplejerens besøg skal derfor rumme tid til sidemandsoplæring.

Undervis plejepersonalet gennem sidemandsoplæring

Tandplejeren underviser plejecentrenes social- og sundhedsassistenter og -hjælpere gennem sidemandsoplæring. Det betyder, at den enkelte medarbejder lærer, mens tandplejeren instruerer, hvordan de kan rengøre de ældres tænder på bedst mulig vis gennem forskellige teknikker, da det er ubehageligt for nogle beboere at få børstet tænder. En løsning kan være, at personalet bliver bedre til at tale om et emne, der fanger beboerens opmærksomhed. En anden teknik er at inddele tandbørstningen i to etaper i løbet af en dag for beboere, som finder det svært at få børstet tænder. Personalet bliver også undervist i tandbørstningsteknikker. Tandplejeren bruger cirka 15 minutter sammen med alle medarbejdere hos udvalgte beboere.

Tandplejer tjekker ældres tandsundhed

Færre bakteriebelægninger og blødninger fra tandkød forbedrer trivsel og helbred

Initiativet har resulteret i bedre mundhygiejne hos plejecentrenes beboere. Initiativet har været afprøvet som pilotprojekt i perioden 2017-2018 på Lindehøj Centret, hvorefter omsorgstandplejen i Horsens Kommune har evalueret de synlige effekter af indsatsen.

Resultatet har vist et betydeligt fald i forekomsten af bakteriebelægninger (plak) på beboernes tænder og proteser, mens blødninger fra tandkødet også er faldet markant. Konkret er andelen af beboere med meget bakteriebelægning på de naturlige tænder og proteser faldet fra ca. 50 % til ca. 8 %. Samtidig er andelen af beboere, som oplever meget blødning fra tandkødet faldet fra 15 % til 2 %.