xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Ensomhed

Case: Ældres aktiviteter med børn skaber livsglæde på plejecenter i Vejle Kommune

Når ældre borgere maler, synger, dyrker idræt med og får klassikere læst højt op af børn fra den lokale skole og børnehave, skaber mødet livslyst og -glæde og knytter stærke bånd mellem generationerne på Plejecenter Sandbjerg.

Opdateret 20 MAJ 2021

Beboerne på Plejecenter Sandbjerg har de seneste fem år haft stor glæde af at få besøg af børnene fra den lokale skole og børnehave. De oplever, at det giver et frisk pust i hverdagen og anledning til en masse smil og godt humør, når børnene er på besøg. Skolebørnene kommer fast på besøg en gang om ugen, hvor det er sat på deres skema om onsdagen. Det har skabt et så godt samarbejde, at beboerne og børnene nu har både billedkunst, idræt, sang, højtlæsning og temauger på plejecentret.

Formålet med at få besøg fra børnehave- og skolebørn er at skabe liv på plejecentret, og det giver samtidig mulighed for at skabe fællesskaber og venskaber på tværs af generationerne. Alle beboere på plejecentret kan være med, fordi aktiviteterne kan blive tilpasset de enkelte beboere og aldersgruppen på de børn, der kommer på besøg. Børnehavebørn er for eksempel med til sang og lege. Legene bliver typisk tilrettelagt med udgangspunkt i genkendelige lege fra dengang, beboerne var børn. Nogle beboere synger og leger med, mens andre lytter og ser på.

"Det er dejligt at se, når børnene kommer, og man får mange smil."
- Else Skovhøj, beboer på Plejecenter Sandberg

Børn fra indskolingen har kreative fag, hvor de for eksempel maler på sten eller laver pynt til højtider såsom påske og jul sammen med beboerne på plejecenteret. Når pynten er klar, bliver den hængt op på plejecenteret, og det skaber liv og minder beboerne om hyggelige stunder. Børn fra mellemtrinnet læser højt for beboerne i beboernes lejligheder, har idræt med fysiske aktiviteter på plejecentrets udendørsarealer og deltager i fællessang med beboerne. De ældste elever har haft stjerneløb og temauger i samarbejde med plejecentret om ’gamle dage’, hvor de ældre blandt andet har fortalt om deres barndom og opvækst. 

"Det er bare så livsbekræftende. Der er tusind historier om, hvad de ældre får ud af det her samarbejde."
- Marie Rud Sørensen, centerleder, Plejecenter Sandbjerg

Mødet med børn giver beboerne livsglæde 

På plejecentret oplever de, at børnene kan få beboernes øjne til at lyse op.

De klasser, som er kommet på besøg fast en gang om ugen, har knyttet venskaber og skabt relationer til beboerne, som de ellers ikke ville have fået. Børnene skaber liv i dagligdagen, og det giver beboerne livsglæde og en oplevelse af meningsfuldhed.

Børnene synes det er sjovt at komme på besøg og er med til at danne børnene. De lærer, hvordan man eksempelvis hilser på andre mennesker, og hvad det vil sige at bo på et plejecenter.

Gode råd fra Vejle Kommune

  • Små klasser passer godt til beboerne
    Børn fra 5. klasse har en umiddelbarhed og nysgerrighed, der gør, at de kaster sig ud i mødet med de ældre. Det er derfor en god årgang at starte med. De helt små klasser fungerer også fint, så længe de er delt op i mindre grupper, så det ikke bliver for voldsomt for beboerne.
  • Sang og højtlæsning er gode aktiviteter
    På Sandbjerg Plejecenter har man fundet ud af, at sang og højtlæsning er gode aktiviteter at lave med børnene. Sang er godt, fordi beboerne kan være med på flere niveauer. De kan både lytte og synge med. Det er en god idé at sætte sangteksten op på en storskærm og både synge sange, som beboerne kender og sange, som børnene kender. Højtlæsning fungerer godt, fordi børnene kommer ud til beboerne i deres lejligheder i små grupper. Det skaber en tættere relation og nogle gode snakke. 
  • En tovholder og faste tidspunkter
    Det er vigtigt at have en fast tovholder fra plejecentret, der har den primære kontakt med skole og børnehave. Desuden har man erfaret på Sandbjerg Plejecenter, at det fungerer godt, når der er faste aftaler om dage og tidspunkter, hvor børnene kommer på besøg.

Sådan gør du: Fem trin til at skabe møder mellem generationer

Leder skaber kontakt til lokale skoler og børnehaver

Plejecentret havde en ambition om at blive en større del af lokalsamfundet for blandt andet at forebygge ensomhed blandt beboerne på plejecenteret. Det har givet anledning til, at centerlederen har kontaktet den lokale skole og børnehave for at høre, om de har lyst til at blive en del af plejecentrets dagligdag og indgå i et samarbejde.

Planlæg og koordiner

På plejecentret har lederen udvalgt en pædagog som tovholder, der står for den primære kontakt til skole og børnehave. Tovholderen planlægger og koordinerer med skolen og børnehaven, hvornår børnene kan komme på besøg, så det passer ind i skolens skema og beboernes dagligdag. Når der kommer skoleklasser, er det ofte læreren, der planlægger undervisningen. Tovholderen finder som regel på lege eller sange, som børnene fra børnehaven kan lege og synge sammen med de ældre.

Forbered børnene til besøg på plejecenter

Inden børnene kommer på besøg, er det en fordel, at børnene har fået et indblik i, hvad det vil sige at være på et plejecenter. Derfor kan det være en god idé, at en eller to medarbejdere fra plejecenteret og eventuelt en beboer løbende besøger den lokale skole og børnehave, hvor de fortæller børnene om, hvad et plejecenter er, og hvad det f.eks. vil sige at have demens. I den sammenhæng viser social- og sundhedsassistenten og fysioterapeuten også børnene, hvordan de kan køre med en kørestol, hvis de fx skal ud i naturen med beboerne. På den måde forbereder de børnene på, hvad der møder dem, og hvordan de skal forholde sig, hvis en beboer reagerer på en anderledes måde på plejecenteret.

Plejepersonalet motiverer beboerne til at være med

Tovholderen skriver besøg fra skole og børnehave på beboernes aktivitetskalender for løbende at minde beboerne om besøget og motivere dem til at deltage. Derudover spørger plejepersonalet beboerne om morgenen før besøg, om beboerne har lyst til at være med til aktiviteten sammen med børnene. I den forbindelse fortæller de beboerne om aktiviteten - fx at de skal male på sten. Tovholderen sikrer, at plejepersonalet ved, hvilken aktivitet der skal foregå ved at skrive det på en opslagstavle den pågældende dag.

Tovholder gør det hyggeligt og byder børnene velkommen

Inden børnene kommer på besøg, er det tovholderen, der gør klar og stiller de nødvendige materialer, drikkelse og frugt frem. Tovholderen står også klar og byder børnene velkommen, når de kommer. Mens børnene er på besøg, er tovholderen til stede. Hvis der er behov for hjælp undervejs til aktiviteten, kan tovholderen altid hente en fra plejepersonalet.