xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Værdighedshjulet

Værdighedshjulet er et samtaleredskab, som skal være med til understøtte fokus i det daglige arbejde på borgerens værdighed og trivsel gennem samtale og løbende læring.

22 JUN 2022
Hvordan får I talt med den enkelte borger om deres oplevelse af værdighed, hvad der er vigtigt og hvilke ønsker og behov de har? Værdighedshjulet er et redskab til netop at have disse samtaler med borgere, der enten modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.  Gennem samtaler mellem borgere og medarbejdere bidrager værdighedshjulet til borgernes følelse af at blive set og hørt og blive behandlet med værdighed. Samtidig er samtalerne med til øge medarbejdernes arbejdsglæde og motivation.

Sådan kan du bruge metoden:

Der afsættes 30 minutter til selve samtalen, og det er vigtigt, at der skabes ro omkring samtalen, så medarbejderen kan være nærværende uden forstyrrelser. Fortæl evt. borgeren på forhånd, at I gerne vil have denne samtale. Husk at printe Værdighedshjulet og dets tilhørende hjælpespørgsmål ud og tag med ind til samtalen. Det er normalt at være nervøs, første gang du skal have en samtale med en borger med udgangspunkt i Værdighedshjulet – men allerede efter første gang er du mere tryg i det. 

 

Ønsker du en trykt version? 

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.