xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Trivselskarret

Trivselskarret er en figur, der kan bruges til at illustrere, hvilken trivsel borgeren er i.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022
Trivselskarret har samme farveinddeling som den, du kender fra triagering og TOBS. Forskellen er, at man med Trivselskarret fokuserer den faglige samtale om borgerens mentale og følelsesmæssige trivsel og får et tydeligt billede på, hvordan borgeren trives, og hvad I kan hælde i borgerens trivselskar for at øge hans eller hendes trivsel.
  Borgerne, især dem med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser, har brug for, at personalet hjælper med at ”hælde” trivsel på. Dette er en vedvarende proces, da borgerne med demens eller kognitive funktionsnedsættelser altid har et hul i deres trivselskar. 

Sådan kan du bruge modellen:

Print refleksionskortet og tag det med til en beboerkonference eller lignende, når I skal drøfte en borgers trivsel. I kan enten bruge trivselskarret som udgangspunkt for at drøfte den enkelte borgers trivsel lige nu, eller som et redskab til at få et overblik over borgerens dag og give hjælp til at afdække, hvornår på dagen medarbejderne skal hælde trivsel i karret. I kan fx koble Trivselskarret til jeres triagemøder, så I også triagerer på baggrund af trivsel.

Du kan også se denne korte film, hvor modellen forklares:

Ønsker du en trykt version?

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.