xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Domænemodellen

Domænemodellen kan hjælpe jer med at blive bevidste om, hvordan I taler om opgaven eller borgeren. Fx hvornår det er personlige holdninger, I ytrer om en borger eller en situation, og hvornår I reflekterer fagligt.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022
Domænemodellen illustrerer, hvordan der er forskellige måder at tale om opgaven på alt efter, hvilket domæne du befinder dig i: Handlingens domæne, synsningernes domæne eller refleksionens domæne. Domænemodellen er derfor god til at visualisere, hvornår samtalen blandt dig og dine kolleger bevæger sig væk fra hurtige handlingsforslag og personlige synsninger og hen til en fælles faglig refleksion. 

Sådan kan du bruge metoden: 

Print refleksionskortet og tage det med til et personalemøde, en temadag eller lignende. Brug det fx som optakt til at arbejde med nogle af de andre metoder og modeller fx Blomsten, Isbjerget, De fem faktorer, At åbne fortællingen op m.fl. 

Ønsker du en trykt version?

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.