xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Nationale Råd - Videnscenter for værdig ældrepleje

Ved etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje i 2018 blev der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af repræsentanter fra centrale aktører og organisationer på ældreområdet.

Kommissorium

Kommissorium for Det nationale råd

Medlemmer af Det Nationale Råd

Formand: Steen Dalsgaard Jespersen, Vicedirektør for Sundhedsstyrelsen

Medlemmer med repræsentanter pr. april 2023

Navn  Titel 
Birgitte Vølund
Formand, Alzheimerforeningen
Mette Feifer
Markedsdirektør, Dansk Erhverv
Camilla Hersom
Vicedirektør, Danske Regioner
Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef, Danske Ældreråd
Harun Dermirtas 1. næstforperson, Dansk Sygeplejeråd
Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen. Repræsentant for Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
Tanja Nielsen
Sektorformand social og sundhed, FOA
Christian Harsløf
Direktør, Digitalisering, sundhed og ældre / Hanne Agerbak, kontorchef, Sundhed og Ældre, KL
Arne Nikolajsen
Direktør for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune
Gitte Østergaard
Adm. direktør, Ældre - og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Ida Kock Møller
Ældre- og sundhedschef i Rødovre Kommune
Jørgen Skadborg
Formand, Lægeforeningen PLO
Verne Pedersen
2. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne
Dorthe Søndergaard Vicedirektør, Styrelsen for Patientsikkerhed
Elisabeth Gregersen Formand, Danske Tandplejere, repræsentant for Sundhedskartellet.
Benjamin Haslund-Krog
Kontorchef, Social- og Ældreministeriet
Bjarne Hastrup
Direktør, Ældre Sagen
Arne Rolighed
Selvstændig
Christine E. Swane
Direktør, Fonden Ensomme Gamles Værn
Inge Kristensen
Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Habilitetserklæringer

Se habilitetserklæringer for medlemmer af rådet

Opdateret 25 OKT 2023