xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Sammen om det gode pårørendesamarbejde

Bliv introduceret til Sundhedsstyrelsens nye redskab, der kan understøtte både det strategiske og det daglige arbejde med pårørendesamarbejdet.

Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen er mere end en tilfældig udveksling af høflighedsfraser mellem medarbejdere og pårørende. Det er et felt, der kalder på en fælles, strategisk indsats i den enkelte kommune eller hos den ikke-offentlige leverandør. På dette webinar præsenterer Sundhedsstyrelsen et nyt redskab, der kan bruges til at skabe overblik over, prioritere i og sætte nye mål for samarbejdet med pårørende – både i det daglige arbejde, men også på det mere overordnede plan. Deltag i webinaret og hør med, når vi spørger henholdsvis en forvaltningschef, en konsulent og en privat hjemmeplejeleverandør om, hvordan redskabet giver mening for dem og deres arbejde med pårørendesamarbejdet.

På webinaret præsenterer vi også et samlet overblik over de mange materialer Sundhedsstyrelsen de sidste år har lavet for at understøtte det gode pårørendesamarbejde, hvor du finder dem og hvordan de kan bruges.

Målgruppe

Webinaret henvender sig særligt til dig, der er chef, leder eller konsulent i en kommune eller i en selvejende eller privat organisation indenfor ældreplejen. Webinaret er også til dig der er chef, leder, teamleder eller udviklingsansvarlig på plejehjem eller i hjemmeplejen. Andre interesserede er selvfølgelig meget velkomne

Webinaret er det foreløbige sidste af en webinar-række, hvor Sundhedsstyrelsen sætter fokus på forskellige temaer inden for pårørendeområdet i regi af projektet ’Det gode pårørende samarbejde’. Webinarerne kan dog sagtens ses uafhængigt af hinanden. På webinarerne vil du opleve en god blanding af vidensdeling, gode case eksempler, undervisning, interviews og faglige oplæg.

Tilmeld dig her