xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Temadag: Følelsernes betydning i relationsarbejdet på ældreområdet

Som medarbejder er dine følelser en uundgåelig del af hverdagen og relationsarbejdet i ældreplejen. Hvilken plads og betydning har følelserne i det professionelle relationsarbejde, og hvordan kan vi konkret arbejde med følelserne i ældreplejen?

Følelser spiller en stor og naturlig rolle, når det handler om at skabe tætte relationer til borgerne i ældreplejen.

Men er det professionelt at have sine følelser med på arbejdet? ER det hjælpsomt at tale om professionel distance, eller skal vi hellere tale om, hvordan vi bruger vores følelser i det professionelle arbejde?

Du vil på temadagen blive inspireret til, hvordan man i ældreplejen kan skabe en ramme for at tale om følelserne for på den måde at kunne opnå en hensigtsmæssig følelsesmæssig tilknytning i mødet med borgere og pårørende. Du vil også blive introduceret til begreberne ’over- eller underinvolvering’, som er en risiko i omsorgsarbejdet og kan være en barriere for at yde værdig ældrepleje.

Vi skal bl.a. arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan arbejder du på din arbejdsplads med relationer i dine daglige opgaver?
  • Hvornår og hvordan kan du blive ramt på dine følelser?
  • Lægger du mærke til, når du eller dine kolleger bliver påvirket af jeres følelser?
  • Hvad gør du, når du bliver påvirket?
  • Hvordan taler du på din arbejdsplads om det, der er svært?

Dagen består af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du som deltager får mulighed for aktivt at inddrage eksempler fra din egen hverdag.

Underviser

Anneke Dapper-Skaaning, som er konsulent på Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold.

Målgruppe

Temadagene er målrettet ledere, medarbejdere og konsulenter fra ældreplejen.

Tilmelding

Temadagen holdes som fysiske heldagsmøde kl.9.00 -15.30 og finder sted

  • Tirsdag den 14. november i København
  • Onsdag den 15. november i København
  • Mandag den 20. november i Aarhus
  • Torsdag den 23. november i Odense
  • Tirsdag den 19. december i Odense

Det er gratis at deltage. Dog er der begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Er temadagene overbooket, forbeholder vi os ret til at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører målgruppen.