xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Selvisolation og isolationsophold for smittede og nære kontakter

Denne retningslinje har til formål at beskrive rammer for selvisolation af personer testet positiv for ny coronavirus, personer med symptomer som kan være COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 11 MAJ 2021

20. december 2021: Materialet er ikke opdateret efter Sundhedsstyrelses opdaterede retningslinjerne om håndtering og opsporing om kontakter til personer med covid-19. Læs mere her

Materialet er ikke opdateret efter ændringer på beskæftigelsesområdet. Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Retningslinjen beskriver, hvordan man bør gennemføre selvisolation sig i og uden for eget hjem. Samtidig beskrives ansvarsfordelingen mellem de aktører, der varetager de væsentligste opgaver i forbindelse med selvisolation og isolationsophold.

Hensigten er at opnå større kontrol med smittespredningen og særligt at forebygge, at personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 smittes.

Retningslinjen er målrettet almen praksis, kommuner og eksterne isolationsfaciliteter og beskriver forløbet, fra borgeren er påvist smittet med COVID-19, til borgeren går i selvisolation i eget hjem eller på et isolationsophold uden for hjemmet.

Indhold

  1. Baggrund
  2. Viden om selvisolation i håndteringen af COVID-19
  3. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for selvisolation
  4. Gennemførelse af selvisolation
  5. Ansvarsfordeling og roller

 

3. version: 11. maj 2021

  • Tilføjelse af anbefalinger vedrørende transport til isolationsfacilitet, nyt bilag 2.

 

2. version: 15. februar 2021 

Retningslinjen har gennemgået en generel revideringsproces og opdateret med følgende:

  • Udvidelse af målgruppe for ekstern isolationsfacilitet til at omfatte nære kontakter
  • Beskrivelse af viden om selvisolation
  • Tilføjelse af regler om løn og sygedagpenge under selvisolation
  • Præciseringer vedr. ophævelse af selvisolation

 

1. version: 15. juni 2020