xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.

Retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte med covid-19

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 06 JAN 2022

Denne vejledning indeholder anbefalinger og retningslinjer til at begrænse smittespredning af COVID-19 hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. og samtidig undgå uhensigtsmæssigt mange hjemsendelser af børn. I vejledningen beskrives den konkrete ramme for, hvordan grundskoler og dagtilbud mv. og bør forholde sig ved smittetilfælde på institutionen.

Denne anden version erstatter første version af Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. udgivet d. 6 september 2021.

Vejledningen er primært tiltænkt anvendelse blandt ledelser på grundskoler og i dagtilbud mv. samt medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste eller kommunale hygiejneorganisation, som bl.a. vejleder grundskolerne og dagtilbud mv. i forebyggelse og håndtering af smitte med covid-19.

Hvad angår håndtering af smittetilfælde og kontaktopsporing på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser henvises til retningslinje for Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

 

Versioner

 

Version 2: 6. januar 2022

Vejledningen er opdateret på baggrund af den nyeste justerede retningslinje for Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19 udgivet d. 20 december 2021. Se også opdateringsafsnittet side 4-5 i vejledningen.  

 

Version 1: 6. september 2021

Vejledningen erstatter for dagtilbuds- og grundskoleområdet Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet senest udgivet d. 20 august 2021.

Hvad angår ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser antages her, at størstedelen af eleverne og de studerende vil være færdigvaccineret, hvormed der i tilfælde af smitte på disse uddannelsesinstitutioner igangsættes opsporing af nære kontakter efter de generelle retningslinjer for kontaktopsporing jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

Vejledningen er opdateret med følgende:

  • Justeringer af retningslinjer og anbefalinger for isolation og test af børn, som bliver nære kontakter fx i sammenhæng med dagtilbud, grundskoler (inklusiv efterskoler og frie fagskoler), fritidsaktiviteter og andre aktiviteter (legeaftaler, fødselsdage mv.). Justeringerne er foretaget på grund af høj vaccinationstilslutning i den brede befolkning samt god kontrol med epidemien. Med henblik på at inddæmme smitte samtidig med, at der tages hensyn til børnenes udvikling, læring og trivsel, kan børn, som bliver nære kontakter i stedet for isolation, blive i skolen og i dagtilbud ved at blive testet hurtigst muligt (enten hurtigtest eller PCR-test) efterfulgt af PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet.
  • Alle børn på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling/i en stamklasse/på et hold er per definition nære kontakter til en smittet person (både smittet børn/elev/ansat) i stamklassen/på stuen eller gruppeinddeling/på holdet.

 

Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet

Versioner

Version 2: 20. august 2021

Er opdateret i forhold til version 1 med nye kriterier for hvem, der er nær kontakt til en smittet jf. opdatering af materialet COVID-19: opsporing og håndtering af nære kontakter.

Version 1: 6 august 2021