xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mennesker med psykisk lidelse - at klare hverdagen i en coronatid

Gode råd til mennesker med psykisk lidelse i en coronatid.

PJECER 21 JAN 2021

Vores trivsel kan blive påvirket af de mange restriktioner og begrænsninger, der er nødvendige for at stoppe spredningen af COVID-19. Mange oplever nye afsavn i livet, fordi man har mindre kontakt til andre, og fordi man ikke kan leve det liv, man plejer. Det kan gøre os i dårligere humør, give mindre overskud i hverdagen og skabe bekymringer om smitte, samvær med andre og fremtiden. Coronatiden kan derfor udfordre vores trivsel og tilfredshed i livet, generelt.

Når hverdagen forandrer sig så drastisk, som den har gjort under corona, kan det påvirke din trivsel negativt. En struktureret hverdag er særlig vigtig for dig, som har en psykisk sårbarhed eller lidelse. Mange oplever, at netop de faste strukturer i dagligdagen er blevet frataget på grund af corona epidemien.

Der er en masse ny information at forholde sig til, som kan betyde, at du føler dig mere stresset og bekymret. Andre følelser som tristhed, vrede, frygt eller ensomhed kan også fylde. Det er naturligt. Tiden kan være ekstra svær for dig, som har en egentlig psykisk lidelse, og som kan kæmpe med følelser af ængstelighed, stress og traumer. Du kan derfor samtidig opleve en forværring af dine symptomer. Husk på at du kan tage kontakt til psykiatrien eller egen lægefor hjælp.

Materialerne må frit downloades, deles, printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19.


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19