xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mundbindsbadge: Fritaget

Dette badge må kun bruges af de borgere, der er fritaget for kravet om at bære mundbind – det vil sige borgere med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

07 JAN 2021

Badget kan rekvireres gennem en række patientforeninger og kommunale/regionale institutioner eller bestilles hos trykkeriet Rosendahls 

Læs mere i denne nyhed fra 7. januar 2021:

Nogle personer kan ikke bruge mundbind – og det er ikke altid synligt hvorfor