xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds, skole-, uddannelses- og fritidsområdet

Udgivelsen indeholder anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med særligt fokus på arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler, fritidstilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 26 MAJ 2021

I september 2020 udgav Sundhedsstyrelsen en nyhed med anbefalinger om, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser og lignende aflyser alle arrangementer, der primært har et socialt formål, eller som ligger uden for almindelig undervisningstid. Anbefalingen omfattede sociale arrangementer, både dem der afholdes på og uden for institutionens/foreningens matrikel, og dem der er arrangeret af institutionen/foreningen samt private arrangementer arrangeret af forældre/elever/studerende/frivillige.

Anbefalingen omfattede også aflysning af arrangementer med primært fagligt formål, som foregår over flere dage med overnatning som kolonier i dagtilbud samt lejrskoler, studieture mv., som er planlagt som led i undervisningen, og som forløber over flere dage.

På grund af en stabil epidemi og det øgede antal vaccinerede har Sundhedsstyrelsen lempet på anbefalingerne om afholdelse af arrangementer. Der kan nu igen afholdes sociale arrangementer samt faglige arrangementer med overnatning i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv. Det er væsentligt, at man fortsat har fokus på at forebygge smitte, når man afholder arrangementerne.

Arrangementer, der primært har et socialt formål, både dem der afholdes hjemme privat og på skolen som for eksempel fødselsdage, klassefester, sommerfester, social samvær efter aktiviteter mm., bør fortsat afholdes inden for stamklassen/primærgruppen/holdet/på stuen eller den faste gruppe/holdet, som man går til fritidsaktivitet med.

Arrangementer, der primært har et fagligt formål kan afholdes uden for almindelig dagstid over flere dage, og kan omfatte overnatning, eksempelvis lejrskoler, kolonier, camps, og studieture mv. Arrangementer af denne karakter bør også afholdes inden for stamklassen/primærgruppen/holdet/stuen eller den faste gruppe/holdet, som man går til fritidsaktivitet med.

På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen i en denne nye publikation udarbejdet anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med særligt fokus på arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.