xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsen har løbende opdateret anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i takt med at der er fremkommet viden om COVID-19, og at internationale anbefalinger er blevet opdateret.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 JUL 2021

Anbefalingerne er ikke opdaterede på baggrund af Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger for brug af mundbind i det offentlige rum.
For krav til brug af mundbind henvises til coronasmitte.dk
.

I dette dokument samler vi en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Sigtet med anbefalingerne er todelt: at forebygge generel smittespredning i samfundet, og dermed fastholde vores kontrol over epidemien, samt at forbygge den konkrete smitte fra person til person, og dermed beskytte den sårbare.

Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold hvor der bør følges et forsigtighedsprincip. Det skal samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres indenfor gældende love og regler, og i takt med den faseopdelte og gradvise åbning, der besluttes politisk.

Afsnit

 • Baggrund
 • Vigtigt at vide om COVID-19
 • Anbefalinger
 • Vil du vide mere?

 

Versioner

Version 5 (aktuel version): 21. juli 2021

Opdatering i forhold til version 4:

 • Materialet er opdateret ift. anbefaling om vaccination af gravide og ammende.

 

Version 4: 16. april 2021

Opdateringer i forhold til version 3:

 • Opdatering af de seks generelle råd og tre hovedprioriteter i forebyggelse af smittespredning. 
 • Gennemskrivning og opdatering af alle kapitler, bl.a. med henblik på at gøre sproget klarere og lettere forståeligt 
 • Der er blevet tilføjet et nyt afsnit om vaccination
 • Der er blevet tilføjet en nyt afsnit om hurtigtest
 • På baggrund af evidensgennemgang er afsnittet om smittespredning blevet opdateret.
 • På baggrund af evidensgennemgang er afsnittet om luftskifte og ventilation/udluftning blevet opdateret.


Version 3: 2. oktober 2020

 

Version 2: 9. juli 2020

Ændringer i version 2 i forhold til version 1:

 • Ændret opsætning og udvidelse af eksempler, der kan give inspiration til smitteforebyggelse i praksis
 • Tilføjelse af et afsnit omkring smitteveje for ny coronavirus
 • Tilføjelse af et afsnit om isolation og nære kontakter
 • Udvidelse af afsnittet om brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum, herunder tilføjelse af anbefalinger til brug af mundbind

 

Version 1: 10. maj 2020