xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for vaccinerede personer

Anbefalingerne sætter de faglige rammer for hvilke af Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer og smitteforebyggende foranstaltninger, der kan lempes som følge af vaccination mod COVID-19.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 18 MAR 2021

I materialet beskrives konkrete situationer, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt at lempe på eksisterende retningslinjer og smitteforebyggende foranstaltninger.

Anbefalingerne beskriver endvidere den nuværende viden om effekt, varighed af immunitet, forebyggelse af smittespredning mv. som følge af vaccination mod COVID-19, samt viden på området fra andre lande og internationale agenturer.

Indhold

1. Baggrund

1.1. Formål 
1.2. Status for vaccinationsindsatsen

2. Resume af anbefalinger

3. Vidensgrundlag

3.1. Effekt
3.2. Forebyggelse af smittespredning
3.3. Immunitet
3.4. Mutation af virus
3.5. Anbefalinger fra andre lande og internationale agenturer

4. Anbefalinger

4.1. Anbefalinger for lempelser af smitteforebyggende anbefalinger for vaccinerede personer

5. Opfølgning