xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger til vaccinerede personer

Anbefalingerne sætter de faglige rammer for, hvilke af Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer og smitteforebyggende foranstaltninger der kan lempes som følge af vaccination mod COVID-19.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 31 MAJ 2021

I materialet beskrives konkrete situationer, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt at lempe på eksisterende retningslinjer og smitteforebyggende foranstaltninger.

Anbefalingerne beskriver endvidere den nuværende viden om effekt, varighed af immunitet, forebyggelse af smittespredning mv. som følge af vaccination mod COVID-19, samt viden på området fra andre lande og internationale agenturer.

Indhold

1. Baggrund

1.1. Formål 
1.2. Status for vaccinationsindsatsen

2. Om anbefalingerne

3. Individuelle anbefalinger

3.1. Anbefalinger til alle færdigvaccinerede personer
3.2. Anbefalinger til færdigvaccinerede personer i øget risiko

4. Anbefalinger for sundheds- og ældresektoren, samt visse dele af socialområdet

4.1. Anbefalinger vedr. besøgsrestriktioner på vaccinerede plejehjem, plejeboliger, sociale institutioner og aflastningspladser mv.
4.2. Anbefaling vedr. forsamlingsstørrelse i sundheds- og ældresektoren, samt visse dele af social området

5. Opfølgning

6. Vidensgrundlag

6.1. Effekt
6.2. Forebyggelse af smittespredning 
6.3. Immunitet 
6.4. Mutation af virus
6.5. Anbefalinger fra andre lande og internationale agenturer

 

 

Opdateret 31. maj 2021

  • Version 3.1: indeholder yderligere beskrivelse af anbefalinger til færdigvaccinerede gravide og deres partnere på arbejdspladsen i bl.a. sundheds-og ældresektoren.  

Opdateret 6. maj 2021

  • Version 3: Kravet om test for ny coronavirus (SARS-CoV-2) i forbindelse med indlæggelse på offentlige og private sygehuse, forud for indflytning på institutioner og i forbindelse med orlov, bortfalder for vaccinerede personer. Kravet om test for ny coronavirus (SARS-CoV-2) i forbindelse med særlige undersøgelser og procedurer (øvre skopier, anæstesi, trachealsug, lungefunktionsundersøgelse mv.) i speciallægepraksis, almen praksis og tandlægeklinik eller ved ambulante forløb på sygehus, bortfalder også for vaccinerede personer. 

    Derudover er der indføjer 2 linjer om, at personer med svækket immunforsvar i svær grad fx personer i langvarig immunsupprimerende behandling, herunder organtransplanterede, anbefales fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse selv om de er vaccineret mod COVID-19.
     

Opdateret 26. april 2021

  • Version 2.1: opdatering af besøgsrestriktioner på plejehjem

 

Opdateret 19. april 2021

  • Version 2

 

Oprettet 18. marts 2021
  • Version 1