xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Når en kontrolleret genåbning af samfundet begynder, øges risikoen for større smittespredning i samfundet. Her skal der være ekstra fokus på at beskytte borgere i særlige risikogrupper mod smitte, herunder borgere på plejecentre, bosteder m.m. samt borgere der modtager hjemmepleje.

VEJLEDNINGER 09 JUL 2020

Vejledningen er under opdatering.

 

Denne vejledning beskriver hvilke forholdsregler plejecentre, bosteder m.m. bør tage med henblik på at forebygge smittespredning og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Vejledningen indeholder følgende afsnit:

 1. Introduktion
 2. Om SARS-CoV-2/COVID-19 
 3. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
 4. Generel forebyggelse af smitte
 5. Procedurer ved mistanke om borger med COVID-19
 6. Håndtering ved påvist COVID-19 på institutionen
 7. Social isolation og mental sundhed
 8. Information om håndtering af COVID-19

Vejledningen er målrettet kommunale, selvejende og private institutioner på sundheds-, social- og ældreområdet. Der er et særskilt fokus på organiseringen af kommunernes hygiejneindsats, og derfor er vejledningen også relevant for kommunernes og leverandørers hygiejneansvarlige medarbejdere.

Plakater

Se også plakaterne: Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere. Plakaterne findes i to størrelser:

A3 - Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere

A4 - Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere


Versioner

5. version: 9. juli (aktuel version)

ISBN: 978-87-7014-201-4

Foruden et nyt afsnit om symptomer hos ældre, er vejledningen for plejecentre, bosteder og andre institutioner bl.a. opdateret i forhold til:

 • Testforløbet for borgere og medarbejdere med symptomer på COVID-19, eller som har været i nær kontakt med en smittet person
 • Muligheden for at medarbejdere nu selv kan visitere til test ved milde symptomer
 • Test af borgere ved indflytning på plejehjem, botilbud eller anden institution
 • Opdaterede links til reviderede retningslinjer, herunder retningslinjer for forebyggelse af smitte.
 • Opdateret med en række sproglige præciseringer på baggrund af corona-epidemiens udvikling og med erfaringer og input fra kommuner, leverandører og organisationer.

 

4. version: 20. maj

I den opdaterede vejledning er informationen om proceduren for test af borgere og personale opdateret, så den stemmer overens med Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteopsporing af nære kontakter.  I vejledning er det således præciseret, at i særlige tilfælde, hvor en borger eller personale er nær kontakt til en smittet, skal de følge det nye testprogram, som er beskrevet i retningslinjen for smitteopsporing af nære kontakter. I alle andre tilfælde skal borgere og personale, der testes negative for ny coronavirus ved den første undersøgelse af udbrud på et plejehjem, testes igen efter 7 dage. Den ekstra test skal hjælpe til at vurdere, om udbruddet er under kontrol.  Endvidere er besøg på plejecentre præciseret i henhold til Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Arbejdsgiveransvar i forhold til håndtering af personale, som udviser symptomer er ligeledes præciseret.

 

3. version: 4. maj

Vejledningen er blevet opdateret i forhold til ændringer om test d. 4. maj jævnfør Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Ud fra et forsigtighedsprincip, skal alle beboere og personale, der testes negative i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere at man, med 7 dages mellemrum, gentager testning af borgere og personale der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og personale. Hvor der er særlige hensyn i forhold til at forebygge smitte, kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på plejecentre, bosteder m.v.

 

2. version: 24. april

I den opdaterede vejledning er der indarbejdet viden og erfaringer fra kommunerne om udbrud af COVID-19 fra plejecentre, bosteder og institutioner. Der er opdatereret et afsnit om test, og om hvem der skal testes. Derudover er der rettet en fejl fra den tidligere retningslinje, hvor der stod, at institutionens udearealer også var omfattet af besøgsforbuddet.
Den opdaterede vejledning beskriver, hvor mange der skal testes, hvem der har ansvaret, og hvad man skal gøre, når borgere eller medarbejdere er testet positive.

Derudover er vejledningen ændret på følgende vis:

 • Præcisering af krav om, at alle institutioner skal have udarbejdet en plan for håndtering af COVID-19. 
 • Reference til informationer om besøgsforbuddet på Sundheds- og Ældreministeriets samt Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
 • Præcisering af reglerne i situationer, hvor borgeren ikke forstår nødvendigheden af at lade sig isolere og forlader sin bolig 

 

1. version: 8. april

 


Se flere materialer om coronavirus/COVID-19