xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner

Denne vejledning beskriver hvilke forholdsregler plejecentre, bosteder m.m. bør tage med henblik på at forebygge smittespredning og håndtere situationer med borgere med mistanke eller bekræftet COVID-19.

VEJLEDNINGER 12 MAJ 2021
Vejledningen er ikke opdateret i henhold til de gældende anbefalinger for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren. Her henvises der til Sundhedsstyrelsen nyhed: Borgere bør stadig bruge mundbind i Sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte samt de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (SIS).

Formålet med denne vejledning er, at understøtte kommuner og private aktører i deres arbejde med at forebygge smitte og håndtere COVID-19 smittetilfælde, så alle har en fagligt velfunderet plan for dette. Vejledningen retter sig mod den aktuelle situation med ny coronavirus i samfundet og vil løbende blive tilpasset afhængigt af epidemiens udvikling. 

Vejledningen indeholder følgende afsnit:

 1. Introduktion
 2. Om ny coronavirus og COVID-19 
 3. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
 4. Generel forebyggelse af smitte
 5. Procedurer ved mistanke om COVID-19
 6. Håndtering ved påvist COVID-19 på institutionen
 7. Social isolation og mental sundhed
 8. Information om håndtering af COVID-19

Versioner

8. version: udgivet 12. maj 2021 (aktuel version)

Vejledningen er primært opdateret med følgende:

 • Opdatering af kapitel 2 om ny coronavirus og COVID-19, samt kapitel 4 om generel forebyggelse af smitte efter Sundhedsstyrelsens version 4 af COVID-19: Forebyggelse af smittespredning fra den 16. april 2021.
 • Generel opdatering af vejledningen efter Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for vaccinerede personer, herunder hvad angår besøg, afstand, anvendelse af ansigtsværnemidler samt test forud for indflytning på institutioner.
 • Diverse redaktionelle ændringer gennem hele vejledningen. 
 

7. version: udgivet 7. december 2020 

Følgende ændringer er lavet:

 • Præciseringer ift. beskrivelsen af værnemidler, når der er påvist eller mistanke om Covid-19 (afsnit 5.4).
 • Præciseringer ift. beskrivelsen af værnemidler ved genoplivning af personer, når der er påvist eller mistanke om Covid-19 (afsnit 5.5).
 

6. version: udgivet 25. november 2020

Ændringerne i forhold til tidligere versioner har særligt karakter af opdateringer i forhold til en række af Sundhedsstyrelsens øvrige retningslinjer, sproglige præciseringer samt mindre ændringer i afsnittenes rækkefølge med henblik på at skabe bedre overblik i vejledningen.

Vejledningen er således bl.a. opdateret i forhold til:

 • Udvidelse af Sundhedsstyrelsens generelle råd samt ændring i formulering af hovedprioriteterne i forebyggelse af smittespredning.
 • Præciseringer ift. afsnit om virussens smittemåder og symptomer på COVID-19.
 • Tilføjelse af et afsnit omkring luftveje og ventilation.
 • Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus, herunder nyt afsnit omkring anvendelse af ansigtsværnemidler på fællesarealer iht. midlertidigt lovkrav herom, samt anvendelse af ansigtsværnemidler ved tæt kontakt til borgeren i borgerens bolig.
 • Præciseringer ift. beskrivelsen af besøgsrestriktioner, herunder tydeliggørelse af hhv. Styrelsen for Patiensikkerheds og Social- og Indenrigsministeriets roller hvad dette angår.
 • Tilføjelse af afsnit om genoplivning.
 • Tilføjelse af afsnit omkring medarbejdere, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19
 • Præciseringer i afsnittet omkring test, når der ikke er mistanke eller påvist COVID-19 samt i afsnittet omkring organisering af test ved påvist COVID-19 i institutionen.

5. version: 9. juli 2020 

Foruden et nyt afsnit om symptomer hos ældre, er vejledningen for plejecentre, bosteder og andre institutioner bl.a. opdateret i forhold til:

 • Testforløbet for borgere og medarbejdere med symptomer på COVID-19, eller som har været i nær kontakt med en smittet person
 • Muligheden for at medarbejdere nu selv kan visitere til test ved milde symptomer
 • Test af borgere ved indflytning på plejehjem, botilbud eller anden institution
 • Opdaterede links til reviderede retningslinjer, herunder retningslinjer for forebyggelse af smitte.
 • Opdateret med en række sproglige præciseringer på baggrund af corona-epidemiens udvikling og med erfaringer og input fra kommuner, leverandører og organisationer.

 

4. version: 20. maj 2020

I den opdaterede vejledning er informationen om proceduren for test af borgere og personale opdateret, så den stemmer overens med Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteopsporing af nære kontakter.  I vejledning er det således præciseret, at i særlige tilfælde, hvor en borger eller personale er nær kontakt til en smittet, skal de følge det nye testprogram, som er beskrevet i retningslinjen for smitteopsporing af nære kontakter. I alle andre tilfælde skal borgere og personale, der testes negative for ny coronavirus ved den første undersøgelse af udbrud på et plejehjem, testes igen efter 7 dage. Den ekstra test skal hjælpe til at vurdere, om udbruddet er under kontrol.  Endvidere er besøg på plejecentre præciseret i henhold til Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Arbejdsgiveransvar i forhold til håndtering af personale, som udviser symptomer er ligeledes præciseret.

 

3. version: 4. maj 2020

Vejledningen er blevet opdateret i forhold til ændringer om test d. 4. maj jævnfør Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Ud fra et forsigtighedsprincip, skal alle beboere og personale, der testes negative i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere at man, med 7 dages mellemrum, gentager testning af borgere og personale der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og personale. Hvor der er særlige hensyn i forhold til at forebygge smitte, kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på plejecentre, bosteder m.v.

 

2. version: 24. april 2020

I den opdaterede vejledning er der indarbejdet viden og erfaringer fra kommunerne om udbrud af COVID-19 fra plejecentre, bosteder og institutioner. Der er opdatereret et afsnit om test, og om hvem der skal testes. Derudover er der rettet en fejl fra den tidligere retningslinje, hvor der stod, at institutionens udearealer også var omfattet af besøgsforbuddet.
Den opdaterede vejledning beskriver, hvor mange der skal testes, hvem der har ansvaret, og hvad man skal gøre, når borgere eller medarbejdere er testet positive.

Derudover er vejledningen ændret på følgende vis:

 • Præcisering af krav om, at alle institutioner skal have udarbejdet en plan for håndtering af COVID-19. 
 • Reference til informationer om besøgsforbuddet på Sundheds- og Ældreministeriets samt Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
 • Præcisering af reglerne i situationer, hvor borgeren ikke forstår nødvendigheden af at lade sig isolere og forlader sin bolig 

1. version: 8. april 2020


Plakater

Se også plakaterne: Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere. Plakaterne findes i to størrelser:

A3 - Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere

A4 - Til besøgende: Beskyt din pårørende og de andre beboere


Se flere materialer om coronavirus/COVID-19