xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration

Sundhedsstyrelsens gode råd

06 JAN 2021

Den nuværende situation i Danmark tilsiger et skærpet fokus på at holde den fornødne afstand og tage et særligt hensyn. Der anbefales aktuelt mindst 2 meters afstand mellem personer, også i det offentlige rum. 

Når mennesker samles, særligt når der er tale om større forsamlinger, hvor man er tæt på hinanden, vil der være en øget risiko for smittespredning. Særligt kan der være risiko for såkaldte ’superspredninger’, hvor en eller få individer på kort tid smitter et meget stor antal mennesker.  

Alle bør følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til at forebygge smittespredning, når de bevæger sig i det offentlige rum.

Her er  en række gode råd og forslag, som følger af de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Opdateret 18. december
  • Opdateret version af pjecen, så den stemmer overens med vores øvrige anbefalinger
19. juni 2020
  • Oprindelig version oprettet