xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sikkerhedsvurderinger i forbindelse med brug af strålekilder - Vejledning

Denne vejledning har til formål at vejlede omkring udformning af sikkerhedsvurdering i forbindelse med brug af kilder til ioniserende stråling (strålekilder). Reglerne har til formål at sikre, at brug af ioniserende stråling er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

LOVGIVNING 19 MAR 2020

Det har altid været et krav for at opnå og opretholde tilladelse til brug af strålekilder, at en virksomhed skal dokumentere strålebeskyttelsen i virksomheden. Dette har tidligere ofte været i form af enkeltstående sagsforløb, hvor virksomheden har fremsendt dokumentationen til Sundhedsstyrelsen sag for sag.

Sikkerhedsvurderingen er et redskab til at strukturere den dokumentation, som virksomheden under alle omstændigheder skal levere til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med virksomhedens brug af strålekilder.

Vejledningen består af flere elementer:

I selve vejledningen gennemgås en sikkerhedsvurderings indhold med udgangspunkt i retningslinjer udarbejdet af det Internationale Atomenergiagentur, IAEA.

Bilag B er en generel skabelon til en sikkerhedsvurdering, der anviser, hvordan de fleste virksomheder vil kunne udarbejde en rapport, der opfylder kravene umiddelbart.

Endelig henvises der i bilag C til en række konkrete rapportskabeloner til sikkerhedsvurderinger, der er tilpasset specifikke anvendelser.