xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger efter COVID- 19

Anbefalinger til organisering og faglige indsatser

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 03 NOV 2020

Anbefalingerne beskriver, på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen, senfølger efter COVID-19, herunder typen af senfølger og disses alvorlighed, samt hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse af aktører og organisering samt faglige indsatser.

Anbefalingerne indeholder overordnet beskrivelse af:

  • Sygdomsforløb, herunder aktuel viden om følger efter COVID-19
  • Organisering af de sundhedsfaglige tilbud
  • Eksempler på faglige indsatser

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale i sundhedsområdet i primær- og sekundærsektoren. Anbefalingerne forventes at blive opdateret løbende i takt med, at der kommer ny viden på området.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er udarbejdet med faglige input fra en følgegruppe, som er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, neuropsykolog samt læger fra en række lægefaglige specialer.