xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger efter COVID- 19: Anbefalinger

Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 09 DEC 2021

Formålet med disse anbefalinger er, på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen, at beskrive langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, herunder typen af symptomer, forekomst og alvorlighed, hvor viden er tilgængelig, samt hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse af aktører og organisering, samt relevante faglige indsatser.

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet på sygehusene, i almen praksis, i den øvrige praksissektor, samt i kommuner.  

Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer ved COVID-19

 

Versioner

9. december 2021: version 3

Denne 3. version er opdateret med ny viden på området opnået gennem en opdateret systematisk litteraturgennemgang om senfølger ved COVID-19. Anbefalingerne er særligt opdateret vedrørende: 

  • Opdateret vidensgrundlag, herunder specifik viden om neurologiske, respiratoriske, psykiske symptomer og senfølger hos børn (< 18 år)
  • Præcisering af målgruppen
  • Opdateret afsnit om kommunens opgaver
  • Uddybet afsnit om udredning og behandling af senfølger i almen praksis
  • Faglige indsatser
 

15. marts 2021: version 2

  • Anbefalingerne er opdateret og suppleret med en systematisk litteraturgennemgang, samt begrebsafklaring og definition af senfølger er nuanceret.

 

4. november 2020: version 1