xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger efter COVID- 19

Anbefalinger til organisering og faglige indsatser

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 15 MAR 2021

Anbefalingerne beskriver, på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen, langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, herunder typen af symptomer, forekomst og alvorlighed, hvor viden er tilgængelig, samt hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsenet ved beskrivelse af aktører og organisering, samt relevante faglige indsatser.

Følgende er særligt kvalificeret i anden version af anbefalingerne :

  • Anbefalingerne er suppleret med en systematisk litteraturgennemgang
  • Begrebsafklaring og præcisering af senfølger
  • Præcisering af langvarige og/eller alvorlige symptomer der giver mistanke om sygdom fra et organsystem bør håndteres i det relevante speciale
  • Revidering af systematisk vidensopsamling og registrering i hhv. region og kommune
  • Opdatering af faglige indsatser

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet i primær- og sekundærsektoren.

Systematisk gennemgang af litteratur om senfølger efter COVID-19


 

 

Opdateret 15. marts 2021

  • Anbefalingerne er opdateret og suppleret med en systematisk litteraturgennemgang, samt begrebsafklaring og definition af senfølger er nuanceret.

Oprettet 3. november 2020