xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre

Retningslinjerne beskriver, hvordan besøg kan gennemføres på plejecentre.

RETNINGSLINJER 12 MAJ 2020

Formålet med disse retningslinjer er at komme med anbefalinger til, hvordan besøg på plejecentre kan planlægges og organiseres på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger med henblik på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19. Retningslinjerne har ikke til formål at afgrænse, hvem der kan besøges på plejecentret, hvilket bestemmes af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til landets kommunalbestyrelser om besøgsforbud.

Retningslinjerne beskriver, hvordan besøg kan gennemføres af nære pårørende i kritiske situationer på plejecentres indendørsarealer, og hvordan besøg kan gennemføres på plejecentrets udearealer. Besøg på udearealer kan ske uden, at det er tale om kritiske situationer, hvis kommunalbestyrelsen har besluttet det.

Materiale

Sundhedsstyrelsen har sideløbende med retningslinjen udgivet en informationspjece til pårørende, og plakater med information om forholdsregler ved besøg. Sundhedsstyrelsen har også udgivet en pjece til medarbejdere på plejecentre med relevant information til dem om besøg, og om hvordan de støtter op om besøgene.

Materiale om forebyggelse af smitte ved besøg på plejecentre

 

Versioner

For plejecentre erstatter retningslinjerne Sundhedsstyrelsens retningslinjer ’Håndtering af COVID-19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold’ fra den 17. marts 2020.