xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Personale i sundheds- og ældresektoren

Som ansat i sundheds- og ældresektoren spiller du en vigtig rolle i at begrænse smitte med coronavirus/COVID-19, behandle smittede og samtidig opretholde de vigtige funktioner i samfundet med behandling, omsorg og pleje. Her kan du finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer til ansatte og ledere i sundheds- og ældresektoren og en række sundhedsfaglige råd til, hvordan du skal forholde dig i dit daglige arbejde, så du bedst passer på borgere, patienter, dine kollegaer og dig selv.

Spørgsmål og svar

Vi samler løbende svar på de spørgsmål, som vi modtager i Sundhedsstyrelsen, og opdaterer informationen efter vores gældende retningslinjer på området. 

Gå til spørgsmål og svar

Materialer til sundheds- og ældresektoren

Materialer til kommuner og rusmiddelcentre

Ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af situationen og kommunernes ansvar som en del af det danske sundhedsberedskab ved udbredelse af COVID-19 i Danmark:

Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp (retningslinje)

Vejledninger og retningslinjer

Isolation ved påvist COVID-19 (retningslinjer, pjecer, plakater)

Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. (vejledning)

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner (vejledning)

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen (vejledning)

Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19 (retningslinje)

Informationsmateriale

Informationspakke til plejepersonale (brev, plakater, Q&A-kort og film) 

Værdighed i ældreplejen

Gode ideer til samvær og aktiviteter i en tid med COVID 19 (inspirationskatalog)

Nærvær og tryghed i plejeopgaverne i en tid med COVID 19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Trivsel hos ældre borgere i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Meningsfuld hverdag for ældre borgere i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Stimulering af sanser og kontakt i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Dilemmaer på arbejdspladsen i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Følelsesmæssige reaktioner i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Pårørendesamarbejdet i en tid med COVID-19 (film fra Værdighedsrejseholdet)

Sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af situationen og kommunernes ansvar som en del af det danske sundhedsberedskab ved udbredelse af COVID-19 i Danmark 

Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen) (retningslinje)

Hotlines

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til coronavirus/COVID-19. Flere myndigheder har derfor oprettet hotlines for at kunne besvare spørgsmål. Følg linket for at se forskellige hotlines og hvad de kan hjælpe med.

Opdateret 15 JUN 2020