xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 5 (2020)

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelse og stofmarkedet

MONITORERING OG ANALYSER 02 JUL 2020

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

 

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

 

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018

 

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019

 

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2019

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

 

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018