xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Isolation ved påvist COVID-19

Retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation af personer uden eller med milde symptomer med påvist smitt med ny coronavirus. Materialerne er foreløbig på dansk, engelsk, tysk og norsk.

PJECER, PLAKATER, RETNINGSLINJER 15 JUN 2020

Retningslinjer

Disse retningslinjer beskriver rammer for frivillig selvisolation af personer uden eller med milde symptomer med påvist smittet med ny coronavirus. Hensigten er at opnå større kontrol med smittespredningen og særligt at forebygge, at personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 smittes.

Retningslinjerne er målrettet almen praksis, kommuner og eksterne isolationsfaciliteter og beskriver forløbet, fra borgeren er påvist smittet med COVID-19, til borgeren går i selvisolation i eget hjem eller på et isolationsophold uden for hjemmet. Et isolationsophold uden for hjemmet, en såkaldt isolationsfacilitet, kan enten være på fx et hotel eller en feriebolig, som kommunerne har ansvar for at stille til rådighed for de borgere, som ikke kan gennemføre hensigtsmæssig isolation i eget hjem. Det gælder især for familier, hvor mange bor sammen på et lille areal, og hvor det er svært at holde afstand eller for borgere, som bor sammen med en person i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. 

Retningslinjerne kommer bl.a. med:

  • Anbefalinger for selvisolation ved påvist COVID-19 i eget hjem
  • Anbefalinger for selvisolation ved påvist COVID-19 på et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet uden for eget hjem
  • Beskrivelse af ansvar og opgaver for Coronaopsporing, almen praksis og kommuner i forhold til selvisolation i eget hjem og på en ekstern isolationsfacilitet
  • Retningslinjer for eksterne isolationsfaciliteter, så de efterlever anbefalinger for isolation og forebyggelse af smittespredning samt anbefalinger for personale på faciliteterne.

Retningslinjer for isolation af borgere med COVID-19

Materialer til ansatte og borgere

Informationsmateriale

Sundhedsstyrelsen har samtidig med retningslinjerne udarbejdet en pjece til borgere med en række praktiske oplysninger om isolationsophold. 

Desuden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet informationsmateriale til personalet på faciliteterne, der indeholder information om, hvordan de kan forebygge smitte og beskytte sig selv.

Informationsmateriale til borgere om frivilligt isolationsophold (webtilgængeligt dokument)

Informationsmateriale til personale på isolationsfaciliteter (webtilgængeligt dokument)

In English

Information about voluntary stay at an out-of-home quarantine facility, if you are infected with novel coronavirus (web accessible document)

 

Plakat

Ligeledes er der udarbejdet plakater, som isolationsfaciliteterne kan anvende.

Isolation-plakat-A4-farve

Isolation-plakat-A4-sort/hvid

Isolation-plakat-A3-farve

Isolation-plakat-A3-sort/hvid