Engelsk

Informationsmateriale om ny coronavirus til lufthavne

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale til alle danske lufthavne med internationale flyvninger om ny coronavirus.

18 FEB 2020

Materialet består af et informationsbrev til frontpersonalet og plakater og flyers til rejsende i lufthavnen. Plakater og flyers er også sendt til alle lufthavne i Danmark.

Plakat og flyer er tilgængelige på dansk, engelsk og kinesisk.

Tekst fra materialet fremgår nederst på siden på de tre sprog.

Materialet er 24/2 2020 suppleret med information om hvordan man beskytter sig selv og andre mod smitte. Plakaten er tilgængelig på dansk og engelsk.

Læs mere om materialet i nyheden:

Informationsmateriale til rejsende i danske lufthavne

 

Flyer

Flyer (dansk): Information omkring COVID-19

Flyer (English): Information about COVID-19

Flyer (Chinese): 关于冠状病毒疾病 2019 (COVID-19) 的信息

 

Informationsbrev 

Informationsbrev (13. februar 2020)

 

Plakat

Plakat

Plakat: Information om 2019-nCoV

Poster: Information about 2019-nCoV

海報 关于2019新型冠状病毒的信息

Poster tekst (Tekst fra plakat)

Dansk

Coronavirus

Information om 2019-nCoV

2019-nCoV er en ny type virus, som ikke tidligere er set hos mennesker. Langt de fleste smittede er fundet i Hubei provinsen i den østlige del af Kina.

Efter hjemrejse fra Kina

Hvis du udvikler tegn på luftvejsinfektion i løbet af de første 14 dage efter hjemkomst fra Kina, bør du ringe til egen læge.

Det gælder også, hvis du for nyligt har haft tæt kontakt med rejsende fra Kina.

Tegn på luftvejsinfektioner

  • Feber
  • Tør hoste
  • Vejtrækningsbesvær

NB: Det er vigtigt at du ringer til lægen, inden du møder op hos lægen.

English

Coronavirus

Information about 2019-nCoV

2019-nCoV is a new virus, that has not previously been found in humans.

The majority of those infected are found in Hubei province in eastern China.

After returning from China

If you develop symptoms within 14 days of returning from China, call a doctor.

This also applies to people who have recently come into closely contact with travelers from China.

Symptoms of respiratory tract infection

  • Fever
  • Dry cough
  • Troubled breathing

Note: It is important that you call a doctor before showing up at a doctor. 

Chinese

Coronavirus

关于2019新型冠状病毒的信息

2019新型冠状病毒是一种新型病毒,之前未在人体 上发现过。多数受感染者被发现于中国东部的湖北 省。

从中国返回后
如您于从中国返回后14日内出现症状,请电话联系 医生。此项同样适用于近期与来自中国的游客有亲 密接触者。

呼吸道感染的症状
- 发烧
- 干咳
- 呼吸困难

注意:重要的是在就诊之前先电话联系医生。

Flyers