xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Dette informationsmateriale beskriver hvordan dagtilbud, skoler og ungdoms- og voksenuddannelser skal forholde sig ved tilfælde af COVID-19 blandt børn og medarbejdere.

17 SEP 2020

5. februar 2021: Den del af udgivelsen, der handler om grundskoler er nu erstattet af udgivelsen Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler


Materialet er tiltænkt ledere i de pågældende tilbud samt medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste.

Versioner

Version 3, 17. september

Ændringer i 3. version er primær af redaktionel karakter og omfatter i hovedtræk bl.a. præcisering af:

  • At der ikke anbefales screening og hjemsendelse af hele klasser, når der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse på ungdoms- og voksenuddannelser. På disse uddannelsestrin skal der alene ske opsporing af nære kontakter, som testes to gange.
  • Herudover er det blevet præciseret, at der ved smittetilfælde af medarbejdere i både dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser foretages den sædvanlige smitteopsporing (jævnfør Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter)
  • Præcisering at det mest hensigtsmæssige tidspunkt for testning i forbindelse med smitteopsporing.

21. september: Der er foretaget korrekturrettelser, da der på to steder (side 3 og side 18) ved en fejl stod Koronaopsporingsenheden. Det er nu rettet til Kontaktopsporingsenheden.

Version 2, 25. august

Opdateringen af materialet d. 25. august 2020 går primært på følgende:  Af materialet fra 25. maj 2020 var det anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes. I materialet fra 25. august 2020 anbefales det, at:

  • Hvis der er holdt 1 meters afstand: Der igangsættes konkretet vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede - både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.
  • Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med retningslinjerne: Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.   

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Hvis der opstår tvivl, kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Version 1, 25. maj

Det var anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.  


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19