xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Hvor stor er risikoen for at blive smittet?

En lille film om hvordan vi mindsker risikoen for at blive smittet med ny coronavirus.

FILM 03 JUN 2020
Den største risiko for smitte er ved tæt kontakt med personer, som er smittet og har symptomer.