xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

RETNINGSLINJER, PLAKATER 24 APR 2020

Retningslinjerne er rettet mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte mv. og erstatter Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere.

Håndtering af COVID 19 Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte m.v. (23. april)

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund
  • Formål og målgruppe
  • Smitte med SARS-CoV-2, herunder smitte fra personer uden symptomer
  • Eksempler på generelle smitteforebyggende tiltag
  • Brug af værnemidler, når der ikke er mistanke om om COVID-19
  • Supplerende forholdsregler, når tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås
  • Værnemidler ved mistanke om COVID-19
  • Uddybende anbefalinger samt muligheder ved mangelsituationer

Udgivet 25. marts.

Opdateret 23. april med præcisering af vurdering af smitterisiko samt af situationer, hvor barrieretiltag med fx visirer/ansigtsmasker kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

 

Faktaark

Faktaark: Vigtigt at vide om værnemidler ved COVID-19 (23. april)

Udgivet 8. april.

Opdateret 24. april så det afspejler præciseringerne i retningslinjen.

Plakater

Plakat: Hvilke værnemidler - A4 - farver - webtilgængelig (15. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A3 - farver (13. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A4 - sort-hvid - webtilgængelig (15. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A3 - sort-hvid (15. april)

Udgivet 13. april.

Opdateret 15. april med tilføjelse af sort-hvid versioner af plakaterne og A4-versioner, der er gjort webtilgængelige.

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19