Engelsk

Håndtering af COVID-19_Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere

Retningslinjer gælder for alle, der arbejder med pleje af borgere, især ældre, kronisk syge og svækkede, fx på plejecentre og døgninstitutioner, i hjemmeplejen og sundhedspersonale i fængsler og på asylcentre.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER, TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 25 MAR 2020

Retningslinjerne fortæller blandt andet:

  • Hvad du skal gøre, hvis en borger har symptomer på COVID-19
  • Hvordan du forebygger smitte til dig selv og borgere
  • Hvornår du skal bruge værnemidler

 


Find flere materialer om coronavisus/COVID-19